Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 1 472

W naszym archiwum jest obecnie 1 472 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 marek 1902 D, Monachium, złoto próby '900', 3.97 g, rzadszy rocznik III+/II- 800 zł 11-10-2019
10 marek 1907 D, Monachium, złoto próby '900', 3.99 g III+/II- 760 zł 19-08-2019
10 marek 1904 F, Stuttgart, złoto próby '900', 3.98 g III+/II- 820 zł 19-08-2019
10 marek 1904 F, Stuttgart, złoto próby '900', 3.97 g III+/II- 820 zł 19-08-2019
20 marek 1872 D, Monachium, złoto 7.90 g, próby 900, pierwszy rocznik tego typu monet III+/II- 1 300 zł 16-05-2019
40 franków 1811 A, Paryż, głowa bez wieńca, złoto 12.90 g, próby 900 III+/II- 2 350 zł 13-12-2019
20 franków An 12 A (1803-1804), Paryż, głowa cesarza bez wieńca autorstwa Tiolier'a, złoto 6.40 g, próby 900 III+/II- 1 280 zł 07-01-2020
40 franków 1816 A, Paryż, złoto 12.86 g, próby 900, nakład ok. 41000 sztuk, rzadkie III+/II- 2 500 zł 10-09-2019
20 franków 1817 A, Paryż, awers autorstwa Michaut'a, złoto 6.43 g, próby 900 III+/II- 1 180 zł 16-09-2019
40 franków 1829 A, Paryż, złoto 12.80 g, próby 900, nakład ok. 21000 sztuk, rzadkie III+/II- 2 500 zł 27-08-2019
20 franków 1840 A, Paryż, złoto 6.45 g, próby 900 III+/II- 1 150 zł 19-12-2019
10 marek 1875 D, Monachium, złoto próby '900', 3.92 g III+ 800 zł 19-08-2019
10 marek 1896 D, Monachium, złoto próby '900', 3.93 g III+ 760 zł 19-08-2019
10 marek 1900 D, Monachium, złoto próby '900', 3.96 g III+ 760 zł 19-08-2019
10 marek 1906 D, Monachium, złoto próby '900', 3.99 g III+ 760 zł 28-08-2019
10 marek 1901 A, Berlin, złoto próby '900', 3.96 g III+ 700 zł 05-07-2019
10 marek 1896 F, Stuttgart, złoto próby '900', 3.96 g III+ 800 zł 26-08-2019
10 marek 1896 F, Stuttgart, złoto próby '900', 3.96 g III+ 800 zł 19-08-2019
5 dolarów 1906 D, Denver, typ Liberty Head, złoto próby '900', 8.35 g III+ 1 300 zł 05-02-2019
10 dolarów 1908, Filadelfia, typ Indian Head /odmiana z mottem na rewersie/, złoto próby '900', 16.70 g III+ 2 500 zł 02-02-2019
10 dolarów 1910 S, San Francisco, typ Indian Head /odmiana z mottem na rewersie/, złoto próby '900', 16.68 g III+ 2 500 zł 21-01-2019
10 dolarów 1910 S, San Francisco, typ Indian Head /odmiana z mottem na rewersie/, złoto próby '900', 16.69 g III+ 2 500 zł 02-02-2019
10 franków 1906, Paryż, typ Marianna, złoto próby 900, 3.23 g III+ 500 zł 20-02-2019
15 rubli 1897 АГ, Petersburg, stempel głęboki, złoto 12.85 g, próby 900 III+ 2 650 zł 20-02-2019
20 franków 1811 A, Paryż, złoto 6.40 g, próby 900, czerwona patyna III+ 1 080 zł 14-02-2019